Szukaj  Szukaj

 

Usługi komunalne dla firm i mieszkańców.
Kompleksowa gospodarka odpadami.

REMONDIS Olsztyn to lider rynku usług komunalnych w Olsztynie. Od lat w sposób bezpieczny dla środowiska zagospodarowujemy tysiące ton odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i firm.

REMONDIS Olsztyn świadczy kompleksowe usługi w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych, budowlanych, selektywnych, wielkogabarytowych oraz przemysłowych i elektronicznych Zapraszamy do współpracy!

 

 

 

 

 

Mieszkańcy

Niezawodne usługi zbiórki i transportu odpadów.

 • odpady komunalne
 • gruz i odpady budowlane
 • odpady wielkogabarytowe
 • surowce wtórne
 • elektroodpady

 

Spółdzielnie

Profesjonalna obsługa osiedli i wspólnot mieszkaniowych.

 • odpady komunalne
 • gruz i odpady budowlane
 • surowce wtórne
 • elektroodpady
 • utrzymanie czystości

 

Firmy

Kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw, firm i instytucji.

 • odpady komunalne
 • gruz i odpady budowlane
 • surowce wtórne
 • elektroodpady
 • utrzymanie czystości

 

RODO

Olsztyn, 25.05.2018 r.


Szanowni Państwo,


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w  krajach UE od 25 maja 2018 r.

 

1. Administratorem Danych jest REMONDIS OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.  przy ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn, NIP: 739-04-03-487, REGON: 510522318.
2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod-olsztyn@remondis.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• realizacji umowy lub zlecenia zawartej między REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. a Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;
• marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
• przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
• udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 9 ust. 2 lit. a r.o.d.o.)
• w celu realizacji procesu rekrutacyjnego
4. Odbiorcami danych osobowych będą:
a) organy administracji publicznej – na mocy odpowiednich przepisów prawa;
b) podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6. Ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Obsługi Klienta

telefon: 89 544 98 44
email: olsztyn@remondis.pl
Formularz kontaktu


Polityka cookies | © 2012 REMONDIS Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A